Největší slevy v roce právě teď. Pro uplatnění slevy prosím vyplňte poptávkový formulář.

Jak velkou nádrž na dešťovku zvolit?

Jak správně zvolit velikost nádrže na dešťovou vodu a proč vůbec zachytávání dešťové vody řešit? Důvodů je několik. S rostoucí obavou o životní prostředí a udržitelnost se stále více lidí obrací k alternativním způsobům získávání vody pro své domovy. Jednou z populárních možností je využití dešťové vody.

Dalším důvodem pro instalaci nádrže na dešťovku je povinnost mít vyřešené zachytávání a odvod dešťové vody z pohledu stavebního zákona u novostaveb budov. Stavební zákon v České republice stanovuje některé požadavky na odtok dešťové vody z pozemku. Obecně platí, že voda nesmí způsobovat škodu na sousedních pozemcích nebo veřejném majetku. Je tedy obvyklé, že v rámci stavebního povolení jsou stanoveny podmínky pro řešení dešťové vody. Pro novostavby rodinných domů může být vyžadována instalace retenční nádrže nebo jiných opatření k omezení a řízení odtoku dešťové vody.

V neposlední řadě lidé stále více přemýšlí o instalaci retenčních nádrží na dešťovou vodu i proto, že zde aktuálně existuje pobídka Státního fondu životního prostředí (SFŽP) v podobě dotací na zachytávání a využívání dešťové vody nejen u novostaveb, ale i budov stávajících. Proto se lidé stále více dotazují na to nejpodstatnější, a to na informaci, jak velikou nádrž na dešťovou vodu mají pořídit, aby byla správně dimenzovaná požadavkům dané budovy.

Je tedy jasné, že při plánování instalace systému zachytávání dešťové vody je klíčovým faktorem správně zvolená velikost nádrže na dešťovou vodu. V tomto článku se zaměříme na faktory, které ovlivňují volbu velikosti dešťovkové nádrže, a poskytneme tipy pro optimální rozhodnutí před jejím pořízením. Pomůžeme vám se základními odpověďmi na otázku „Jak velkou nádrž na dešťovou vodu zvolit a podle čeho se tato volba řídi?“.

2 hlavní faktory ovlivňující rozhodnutí o tom, jak velkou nádrž na dešťovou vodu

Výpočet plochy střechy

Nejprve je důležité určit plochu střechy, ze které budete sbírat dešťovou vodu. Čím větší plocha (střechy, přístřešky, případně jiné zpevněné plochy), tím více vody můžete zachytávat. Spočítejte si součet těchto ploch, ze kterých chcete nebo máte záměr dešťovou vodu odvádět do nádrže.

Množství srážek

Průměrné roční srážky v dané oblasti jsou klíčovým faktorem pro odhad množství dešťové vody, jejíž úhrn můžete s ohledem na vypočítanou záchytnou plochu (střechy) očekávat. Statistiky srážek (průměrné srážkové úhrny) pro jednotlivé oblasti najdete na internetu, nebo přímo na dotačním portálu „Dešťovka“.

Množství plochy vaše RD, tedy střech na které dopadá déšť, vynásobíte úhrnem srážek pro danou lokalitu a dopočítáte se kýženého výsledku. Na internetu existuje několik kalkulaček, do kterých zadáte výše uvedené hodnoty, a kalkulačka vám vypočítá minimální objemovou velikost nádrže na dešťovou vodu.

Další faktory pro dimenzování kapacity nádrže na dešťovou vodu

  1. Plánované využití dešťové vody: rozhodněte se, na co budete dešťovou vodu využívat. Zda pouze na zavlažování zahrady, splachování toalet, nebo i pro domácí spotřebu. Různá využití vyžadují různé množství vody s ohledem na plánovanou spotřebu.

  2. Spotřeba vody v domácnosti: zjistěte průměrnou spotřebu vody ve vaší domácnosti. To vám pomůže odhadnout, jak dlouho vám bude vybraná nádrž poskytovat dostatek vody bez nutnosti doplňování.

  3. Zásoba pro suché období: mějte na paměti, že v suchých obdobích budete muset spoléhat čistě na zásoby v nádrži. Zvolte velikost nádrže tak, aby vám pokryla plánované potřeby i během delších období bez dešťů. Zde je tedy na místě přemýšlet o mírném naddimenzování objemu dešťovkové nádrže.

  4. Dostupný prostor: roli samozřejmě hraje i místo pro instalaci nádrže. Nejde o to, zda instalujete nádrž na dešťovou vodu do země, nebo na povrch. Velikost nádrže se musí na zamýšlené místo vejít a jakkoli neomezovat. Nejde si tedy vypočítat, že velikost nádrže musí být 10 kubíku a přitom ji na pozemku neumístíte kvůli malému prostoru. Pak musíte zvolit kvůli úhrnu srážek nádrž poloviční a s dostatečným přepadem kvůli odtoku přebytkové vody.

Závěrečné shrnutí

Doufáme, že jsme vám přehledně nastínili základní faktory, které hrají roli při rozhodnutí, jak velkou nádrž na dešťovou vodu zvolit. Správná volba velikosti nádrže zajistí efektivní využití dešťové vody ve vaší domácnosti a hlavně předejdete problémům, které plynou hlavně z jejího poddimenzování.

Správná volba velikosti nádrže na dešťovou vodu je klíčovým prvkem úspěšného systému řešícího dešťovou vodu. S ohledem na plochu střechy, množství srážek, spotřebu vody a plánované využití okážete efektivně odhadnout optimální kapacitu nádrže. Pokud budete potřebovat libovolnou plastovou nádrž na dešťovou vodu (samonosnou, nesamonosnou, oválnou nebo hranatou, nadzemní či podzemní), jakožto výrobce těchto nádrží vám je dokážeme dodat v různých objemových velikostech. Zde si prohlédněte aktuální nabídku plastových nádrží na dešťovou vodu.

KELLNER logo

Vyplňte prosím formulář
a my se vám ozveme zpět.